تبلیغات
هیئت بیت الشّهدا بیرجند - شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها:افسانه یا واقعیت!؟(3)
هیئت بیت الشّهدا بیرجند
السَّلام علیكُم یا اهل بیت النّبُوّة
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 فروردین 1391 توسط هیئت بیت الشّهدا بیرجند

بسم الله الرّحمن الرّحیم


یورش انجام گرفت!

تا اینجا سخنان آن گروه که فقط به سوء نیّت خلیفه و یاران او اشاره کرده اند به پایان رسید . گروھى که نخواستندو یا نتوانستند دنباله فاجعه را به طور روشن منعکس کنند، در حالى که برخى دیگر به اصل فاجعه ; یعنى یورش به خانه و ... اشاره نموده اند و اینک مدارک یورش و ھتک حرمت به خانه حضرت فاطمه (علیھا السلام ) (در این بخش نیز در نقل مصادر، غالباً ترتیب زمانى را در نظر مى گیریم):

و) ابوعبید و کتاب« الاموال »

ابوعبید، قاسم بن سلام (م 224 ) در کتاب الأموال که مورد اعتماد فقھاى اھل سنّت است، مى نویسد:

عبدالرّحمن بن عوف مى گوید: در بیمارى ابوبکر براى عیادتش به خا نه اورفتم . پس از گفتگوى زیاد گفت : اى کاش سه چیز را که انجام داده ام، انجام نمى دادم، اى کاش سه چیز را که انجام نداده ام، انجام مى دادم.

ھمچنین آرزو مى کنم سه چیز را از پیامبر سؤال مى کردم; یکى از آن سه چیزى که انجام داده ام و آرزو مى کنم ای کاش انجام نمیدادم این است که:

وَدَدْتُ أنّی لَمْ أکْشِفْ بَیْتَ فاطِمَةَ وَ تَرَکْتُهُ وَ إنْ أُغْلِقَ عَلى الْحَرْبِ;

کاش پرده حرمت خانه فاطمه را نمى گشودم و آن را به حال خود وامى گذاشتم، ھر چند براى جنگ بسته شده بود(18)

ابوعبید ھنگامى که به اینجا مى رسد به جاى جمله «... لم أکشف بیت فاطمة و ترکته »

مى گوید:« کذا و کذ ا » واضافه مى کند که من مایل به ذکر آن نیستم!

ابوعبید، ھر چند روى تعصّب مذھبى یا علّت دیگر از نقل حقیقت سر برتافته ; ولى محقّقان کتاب الأموال در پاورقى مى گویند: جمله ھاى حذف شده در کتاب میزان الاعتدال به نحوى که بیان گردید وارد شده است، افزون بر آن،طبرانى در معجم خود و ابن عبد ربّه در عقد الفرید و افراد دیگر جمله ھاى حذف شده را آورده اند. (دقت کنید!)

 ز) طبرانى و« معجم الکبیر »

ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانى (260-360)که ذھبى در میزان الاعتدال وى را معتبر مى داند .

( 19 ) در کتاب المعجم الکبیر که کراراً چاپ شده، آنجا که درباره ابوبکر و خطبه ھا و وفات او سخن مى گوید، یادآور مى شود:

ابوبکر به ھنگام مرگ، امورى ر ا تمنا کرد و گفت: اى کاش سه چیز را انجام نمى دادم، سه چیز را انجام مى دادم وسه چیز را از رسول خدا سؤال مى کردم:

أمّا الثَّلاث اللاّئی وَدَدْتُ أنّى لَمْ أَفْعَلْھُنَّ، فَوَدَدْتُ أنّی لَم أَکُنْ أکْشِفَ بَیْتَ فاطِمَةَ وَ تَرَکْتُه ...; آن سه چیزى که آرزو مى کنم که اى کاش انجام نمى دادم، آرزو مى کنم اى کاش حرمت خانه فاطمه را ھتک

 نمى کردم و آن را به حال خود واگذار مى کردم(20)

این تعبیرات به خوبى نشان مى دھد که تھدیدھاى عمر عملى شد و درِ خانه را به زور  (یا با آتش زدن) گشودند.

ح) باز ھم ابن عبد ربّه و« عقد الفرید »

ابن عبد ربّه اندلسى مؤلف کتاب العقد الفرید (م 463 ) در کتاب خود از عبدالرحمن بن عوف نقل مى کند:

من در بیمارى ابى بکر بر او وارد شدم تا از او عیادت کنم، او گفت: آرزو مى کنم که اى کاش سه چیز را انجام نمى دادم و یکى از آن سه چیز این است:

وَدَدْتُ أنّی لَمْ أکْشِفُ بَیتَ فاطِمَةَ عَنْ شیء وَإنْ کانُوا أَغْلَقُوهُ عَلَىالْحَرْبِ; اى کاش خانه فاطمه را نمى گشودم، ھر چند آنان براى نبرد درِ خانه را بسته بودند(21)

در بحثھاى آینده نیز اسامى و عبارات شخصیتھاى دیگرى که این بخش از گفتار خلیفه را نقل کرده اند، خواھد آمد...

18. الأموال، پاورقى 4، چاپ نشر کلیات ازھریة، نیز ص 144 ، چاپ بیروت . ابن عبد ربّه در عقد الفرید، ج 4، ص 93نیز آن را نقل کرده است، چنان که خواھد آمد.

 19 . میزان الاعتدال، ج 2، ص 195

20 . معجم الکبیر طبرانى، ج 1، ص 62 ، ح 34 ، تحقیق حمدى عبدالمجید سلفى.

21 . عقد الفرید، ج 4، ص 93 ، چاپ مکتبة الھلال.


                                       التماس دعا

                    هیئت بیت الشّهدا بیرجند

            سامانه پیام کوتاه: 30002828283548

طبقه بندی: شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها : افسانه یا واقعیت!؟، 
قالب وبلاگ