تبلیغات
هیئت بیت الشّهدا بیرجند - خاطره ای کوتاه از شهید(19)
هیئت بیت الشّهدا بیرجند
السَّلام علیكُم یا اهل بیت النّبُوّة
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 توسط هیئت بیت الشّهدا بیرجند
بسم الله الرّحمن الرّحیم

خاره ای کوتاه ، خواندنی و جالب از شهید علی اصغر ابراهیمی

(( دستگیری از والدین ))

با این که سن کمی داشت،کمک حال پدر و مادر بود و بیشتر خریدهای خانه را خودش انجام می داد.آن روز مادر منتظر علی اصغر(شهید علی اصغر ابراهیمی) نشد و خودش رفت خرید.وقتی عل اصغر برگشت،دید مادر تازه از خرید آمده است.مادر را گرفت و او را نشاند،بعد رفت و یک لیوان آب میوه آورد و به مادرش داد و گفت:((مادر جون بخور))
همان ایام،پدرش داشت خانه را تمعمیر می کرد.علی اصغر،پدر را قانع کرده بود که کارها را به اوبسپارد. به پدر گفته بود:((من خودم هستم،شما استراحت کن.))

به خدا باید شهدا را الگوی خود قرار دهیم.

" شهدا را یاد کنید،حتی با یک صلوات "

التماس دعا
هیئت بیت الشّهدا بیرجند
سامانه پیامک: 30002828283548طبقه بندی: شهدا، 
قالب وبلاگ