سحری با طعم آرپی جی و مسلسل

دعای توسل و زیارت عاشورا هم در این روزها حال و هوای دیگری داشت.معـنویتــی كه«السلام علیــكیــا اباعبدالله»، «زیارت عاشورا» یا «وجیه عندالله اشفع لناعندالله» در توسل به سفره افطار و سحر ما هدیه می كرد، غیرقابل توصیف است و همین، بنیه معنوی و عدم غفلت از لحظات معنوی رزمندگان را از دیگران ممتاز كرده بود. نمی توانم این لحظات را برای شما بیان كنم، در لشكر 28 سنندج بودم و قرار بود بعد از یك هفته به خانه برگردم اما جاذبه این ماه مرا در كردستان ماندگار كرد. ماه رمضان بهترین و زیباترین خاطرات را برای ما در سنگرها به ارمغان می آورد.

بركت دعا در كنار سنگرها، نماز روی زمین خاكی، سحری خوردن كنار آرپیجی و مسلسل، وضو با آب سرد، قنوت در دل شب، قیام روبروی آسمان بدون هیچ حجابی كه تو را از دیدن وسعت ها بی نصیب كند، گریه بچه های عاشق در ركوع و همه چیز برای یك مهمانی خدا آماده بود. یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تكبیر وفاداری شان از مناره های غیرت این دیار به گوش می رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله های سرخ دشت های این خاك به یمن آنان به پا ایستاده اند.

راوی:حجت الاسلام والمسلمین علی اكبر محمدی، نماینده ولی فقیه در لشكر 42 قدر اراك ماه مبارك